Speciální číslo časopisu Mathematics

Toto speciální číslo časopisu Mathematics je zaměřeno na poměrně širokou a obecnou problematiku dynamického chování nelineárních elektronických obvodů. Jedná se o návrh chaotických a hyperchaotických oscilátorů v libovolných kmitočtových pásmech, numerické algoritmy aplikované na elektronické obvody a matematické modelování elektronických subsystémů a funkčních bloků. Kromě klasických vědeckých článků jsou vítány rovněž články typu „review“ nebo „short communication“.

001

002