Statistická analýza výstupních signálů polovodičového fotonásobiče

Polovodičové fotonásobiče jsou relativně nové prvky, představující matici jednofotonových lavinových detektorů, jejichž výhodou jsou miniaturní rozměry a nízké provozní napětí. Jejich vynikající citlivost umožňuje detekci optických pulzů s velmi nízkým počtem fotonů v aplikacích, jako jsou např. LIDARy nebo dálkoměry. Výstupní signál fotonásobiče je nestacionární stochastický proces, ze kterého lze pomocí statistického zpracování extrahovat užitečný signál. Článek představuje analytické řešení střední hodnoty a rozptylu stochastického procesu s využitím dvojité exponenciální aproximace výstupních lavinových pulzů. Ukazuje se, že i pro ideální obdélníkový optický pulz je náběžná hrana statisticky detekovaného signálu delší než hrana jednotlivých lavinových pulzů. Znalost teoretického průběhu může být použita pro návrh optimálního tvaru laserového pulzu nebo algoritmů pro detekci okamžiku příjmu pulzu odraženého od cíle. Experimentální část demonstruje navržený postup.

Více informací lze nalézt zde: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9134

1

2