Virtuální kampus NXP

Uskuteční se online v úterý 28.11. od 17:00 hodin. Podrobnosti a registrace:

   https://nxp.wd3.myworkdayjobs.com/careers/page/a1df16bf500b1000f66f7784178b0000

camp