Výzkumná laboratoř optických komunikací

 

Vybavení laboratoře umožňuje provádět výzkum a vývoj v oblasti fotonických komunikaci a optických měření. Zaměřujeme se na návrh a analýzu atmosférických optických spojů, optimalizaci jejich parametrů, analyzujeme šíření optického signálu volnou atmosférou, zkoumáme vliv turbulencí na šíření optického svazku. Zabýváme se také komunikací ve viditelné části spektra záření (VLC) a komunikací mezi vozidly (V2X). Optické systémy využíváme také pro realizaci speciálních měření.

Výzkumná skupina OptaBro

Hlavní činnosti

 • Výzkum šíření optického svazku atmosférou
 • Optimalizace tvaru optického svazku
 • Návrh systémů pro bezkabelové optické spoje
 • VLC komunikace

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Anritsu 1800A Signal Quality Analyzer
 • Tunable Wavelength Laser EKSPLA NT 342-10-H-FC-ATTN
 • IR Fourier Spectrometer Newport MIR 8025
 • High Resolution Fiber Optic Spectrometer Avantes AvaSpec-ULS3648-USB2
 • EDFA Fiber Amplifier Keopsys KPS-CUS-BT-C
 • Laser Beamprofiler Newport LBP-2-USB
 • Laser Beamprofiler Spiricon BGS-USB-SP620U
 • Optical Power Meter Anritsu ML9002A