Výzkumná skupina aplikovaného elektromagnetismu

Hlavní výzkumné činnosti

Naši vědci se věnují dvěma hlavním oblastem: modelování elektromagnetických polí a mikrovlnným strukturám. V první oblasti je výzkum soustředěn na rozvoj metod modelování antén a EMC problémů, rozvoj optimalizačních algoritmů s variabilním počtem dimenzí a vývoj metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Co se mikrovlnných struktur týká, zaměřujeme se především na návrh původních konceptů obvodů a antén pro pásma centimetrových a milimetrových vln realizovaných jak na tradičních tak i netradičních (např. textil, papír) mikrovlnných materiálech.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • UHF RFID koncepty, které mohou být použity s nemodifikovanými EPC Gen2 tagy.
  • Spínané výkonové RF zesilovače s vysokou efektivitou.
  • Nové technologie pro mikrovlnná vedení a antény v pásmu 38 GHz, and 75 GHz / 85 GHz pro společnost TESLA Holding.
  • Vysokovýkonové přenosové antény pro DVB-H a DVB-T pro společnost TESLA Holding.