Výzkumná skupina aplikovaného elektromagnetismu

Hlavní výzkumné činnosti

Naši vědci se věnují dvěma hlavním oblastem: modelování elektromagnetických polí a mikrovlnným strukturám. V první oblasti je výzkum soustředěn na rozvoj metod modelování antén a EMC problémů, rozvoj optimalizačních algoritmů s variabilním počtem dimenzí a vývoj metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Co se mikrovlnných struktur týká, zaměřujeme se především na návrh původních konceptů obvodů a antén pro pásma centimetrových a milimetrových vln realizovaných jak na tradičních tak i netradičních (např. textil, papír) mikrovlnných materiálech.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • UHF RFID koncepty, které mohou být použity s nemodifikovanými EPC Gen2 tagy.
 • Spínané výkonové RF zesilovače s vysokou efektivitou.
 • Nové technologie pro mikrovlnná vedení a antény v pásmu 38 GHz, and 75 GHz / 85 GHz pro společnost TESLA Holding.
 • Vysokovýkonové přenosové antény pro DVB-H a DVB-T pro společnost TESLA Holding.

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

 • CUPAL, M.; RAIDA, Z. Textile-integrated waveguide switch for ISM band 5.8 GHz. Microwave and Optical Technology Letters, 2020, roč. 62, č. 4, s. 1564-1569. ISSN: 1098-2760.
 • ŠTUMPF, M.; ANTONINI, G.; RUEHLI, A. E. Cagniard-DeHoop Technique-Based Computation of Retarded Partial Coefficients: The Coplanar Case. IEEE Access, 2020, roč. 8, č. 1, s. 148989-148996. ISSN: 2169-3536.
 • ŠTUMPF, M. Time-Domain Modeling of Thin High-Contrast Layers With Combined Dielectric and Magnetic Properties. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2020, roč. 19, č. 6, s. 969-971. ISSN: 1536-1225.
 • KADLEC, P.; MAREK, M.; ŠTUMPF, M. Lightning Stroke Localization – A Time-Domain Approach Based on Evolutionary Optimization. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2020, roč. 62, č. 5, s. 2111-21188. ISSN: 0018-9375.
 • WARMOWSKA, D.; ATIA ABDALMALAK, K.; GARCÍA MUÑOZ, L.; RAIDA, Z. High-gain, Circularly-polarized THz Antenna with Proper Modeling of Structures with Thin Metallic Walls. IEEE Access. IEEE Access. IEEE, 2020. s. 1-10. ISSN: 2169-3536.
 • LÁČÍK, J.; KOUDELKA, V.; KUŘÁTKO, D.; RAIDA, Z.; WÓJCIK, D.; MIKULÁŠEK, T.; VANĚK, J.; JIŘÍČEK, S.; VEJMOLA, Č. Rat Head Phantom for Testing of Electroencephalogram Source Localization Techniques. IEEE Access, 2020, roč. 8, č. 1, s. 106735-106745. ISSN: 2169-3536.
 • ŠTUMPF, M.; ANTONINI, G. Electromagnetic Field Coupling Between a Horizontal Loop Antenna and a Transmission Line: An Analytical Time-Domain Model. IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, 2019, roč. 1, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1558-187X.
 • ŠTUMPF, M.; ANTONINI, G. Lightning-Induced Voltages on Transmission Lines Over a Lossy Ground -- An Analytical Coupling Model Based on the Cooray-Rubinstein Formula. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2019, roč. 61, č. 6, s. 1-8. ISSN: 0018-9375.
 • ŠTUMPF, M.; ANTONINI, G. Electromagnetic Field Coupling to a Transmission Line -- A Reciprocity-Based Approach. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2019, roč. 61, č. 6, s. 1-9. ISSN: 0018-9375.
 • ŠPŮREK, J.; RAIDA, Z. Circularly polarized modular patch antenna array fed by substrate integrated waveguide. Microwave and Optical Technology Letters, 2018, roč. 60, č. 6, s. 1398-1403. ISSN: 1098-2760.
 • MRNKA, M.; RAIDA, Z. An effective permittivity tensor of cylindrically perforated dielectrics. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, roč. 17, č. 1, s. 66-69. ISSN: 1536-1225.
 • MRNKA, M.; CUPAL, M.; RAIDA, Z.; PIETRIKOVÁ, A.; KOCUR, D. Millimetre-wave dielectric resonator antenna array based on directive LTCC elements. IET Microwaves Antennas & Propagation, 2018, roč. 12, č. 5, s. 662-667. ISSN: 1751-8725.

Projekty/Průmyslové zakázky