Výzkumná skupina koexistence bezdrátových služeb

Hlavní výzkumné činnosti

Naším polem působení je problematika koexistence služeb vysílacích, mobilních a obecných bezdrátových služeb ve sdílených nebo blízkých frekvenčních pásmech. Skupina našich vědců je aktivní jak v teoretické a experimentální metodice koexistence v samotných systémech i mimo ně, tak i ve vzájemném ovlivňování systémů a subsystémů komunikačních zařízení a ve frekvenčním plánování nebo modelování kritických a nekritických koexistenčních scénářů.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Definice koexistence mezi vysílacími službami, WLAN a WPAN z hlediska měření, modelování a algoritmizace pro dosažení resp. eliminace vzájemného rušení v těchto aplikacích.
  • Přehrávač pro subjektivní testy kvality videosekvencí.
  • Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa.
  • Automatizované měření a vyhodnocení kvalitativních parametrů bezdrátových systémů.