Výzkumná skupina koexistence bezdrátových služeb

Hlavní výzkumné činnosti

Naším polem působení je problematika koexistence služeb vysílacích, mobilních a obecných bezdrátových služeb ve sdílených nebo blízkých frekvenčních pásmech. Skupina našich vědců je aktivní jak v teoretické a experimentální metodice koexistence v samotných systémech i mimo ně, tak i ve vzájemném ovlivňování systémů a subsystémů komunikačních zařízení a ve frekvenčním plánování nebo modelování kritických a nekritických koexistenčních scénářů.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Definice koexistence mezi vysílacími službami, WLAN a WPAN z hlediska měření, modelování a algoritmizace pro dosažení resp. eliminace vzájemného rušení v těchto aplikacích.
  • Přehrávač pro subjektivní testy kvality videosekvencí.
  • Posuvný volič pro subjektivní hodnocení kvality obrazu a videa.
  • Automatizované měření a vyhodnocení kvalitativních parametrů bezdrátových systémů.

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

  • KUFA, J.; KALLER, O.; ZACH, O.; POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Objective Models for Performance Comparison of Compression Algorithms for 3DTV. Radioengineering, 2019, roč. 28, č. 1, s. 207-219. ISSN: 1210-2512.
  • MILOŠ, J.; POLÁK, L.; HANUS, S.; KRATOCHVÍL, T. Wi- Fi Influence on LTE Downlink Data and Control Channel Performance in Shared Frequency Bands. Radioengineering, 2017, roč. 26, č. 1, s. 201-210. ISSN: 1210-2512.
  • POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; SLANINA, M.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Coexistence Between DVB-T/T2 and LTE Standards in Common Frequency Bands. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2016, roč. 88, č. 3, s. 669-684. ISSN: 0929-6212.
  • POLÁK, L.; KALLER, O.; KLOZAR, L.; ŠEBESTA, J.; KRATOCHVÍL, T. Influence of the LTE System using Cognitive Radio Technology on the DVB- T2 System using Diversity Technique. Automatika, 2016, roč. 57, č. 2, s. 496-505. ISSN: 0005-1144.
  • KALLER, O.; BOLEČEK, L.; POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Depth Map Improvement by Combining Passive and Active Scanning Methods. Radioengineering, 2016, roč. 25, č. 3, s. 536-547. ISSN: 1210-2512.