Výzkumná skupina mobilních bezdrátových komunikací

Hlavní výzkumné činnosti

Předmětem našeho zkoumání je hlavně problematika perspektivních mobilních komunikačních systémů. Naši vědci jsou aktivní ve výzkumu nových modulačních technik, metod zpracování signálů pro mobilní komunikační přijímače a návrhu parametrů fyzické vrstvy. Důležitým směrem našeho působení je i návrh algoritmů pro kompenzaci nedokonalostí prvků rádiového komunikačního řetězce. S ohledem na budoucí požadavky na vysokou mobilitu zařízení je naše pozornost věnována také komunikaci mezi pohybujícími se uživateli.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Kvalita zkušeností v oblasti vysílání a širokopásmových multimediálních služeb – metody kódování a přenosu obrazu a videa se zaměřením na vnímanou kvalitu.
  • Testování mobilních sítí v ČR ve spolupráci T-Mobile Czech Republic, a.s.
  • Prototyp sady RF/IF výkonových zesilovačů v pásmu 50 MHz - 5,5 GHz.