Výzkumná skupina optických komunikací - OptaBro

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina OptaBro zkoumá optické bezkabelové spoje se zaměřením na plně fotonické komunikační systémy a VLC (Visible Light Communication) systémy. Aktuálně je výzkum skupiny OptaBro zaměřen na aplikaci plně fotonických systémů pro přenos signálů přesného času využívajících technologii adaptivní optiky. Tým našich vědců se věnuje funkčním blokům vysílacích a přijímacích jednotek komunikačního řetězce, a to od jejich vývoje, přes testování až po implementaci do optických bezkabelových spojů. Kromě toho se věnujeme měření a modelování atmosférického přenosového prostředí v optické oblasti spektra s důrazem na koherentní optické vlny. V neposlední řadě se naši specialisté věnují výzkumu optimálního intenzitního profilu optického svazku pro minimalizování negativních dopadů přenosového media na přenášenou informaci.

Výzkumná skupina OptaBro

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Sada optických a elektronických komponent, které umožňují komunikaci po optických vláknech a FSO komunikačních linkách ve spolupráci s CESNET, ÚPT AV Brno, Miracle Group, a Network Group.
  • Hybridní radio-optický spoj pro pásma 122 GHz, 850 a 1550 nm.
  • Vnější a vnitřní jednotka fotonického bezvláknového spoje.
  • Přesný přijímač pro měření parametrů optických svazků.