Výzkumná skupina radiofrekvenčních a bezkabelových optických systémů

Hlavní výzkumné činnosti

Naši vědci se věnují zejména měření, modelování a analýze přenosových kanálů v pásmu milimetrových vln a v oblasti infračerveného záření. Jednou z dílčích oblastí našeho výzkumu je i měření a modelování kanálů v časové a kmitočtové doméně, které má za cíl vytvořit simulační nástroj popisující šíření signálů pro budoucí systémy 5G. Zkoumáme i modulační techniky v oblasti VLC a aplikace plně fotonických systémů pro přenos signálů přesného času využívajících technologie adaptivní optiky. Těmto aktivitám se věnuje dílčí výzkumná skupina zaměřená na analýzu a aplikace analogových a digitálních systémů. Ta se dále zabývá výzkumem a vývojem v oblasti aplikace moderních aktivních bloků a jejich počítačového modelování, nelineárními dynamickými systémy a teorií chaosu.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Vnější jednotka fotonického bezvláknového spoje.
  • Chaotic oscillator based on new mathematical model of dynamical system with hyperbolic equilibrium.
  • Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - ruční verze. OZM Research s.r.o.