Výzkumná skupina radiofrekvenčních a bezkabelových optických systémů

Hlavní výzkumné činnosti

Naši vědci se věnují zejména měření, modelování a analýze přenosových kanálů v pásmu milimetrových vln a v oblasti infračerveného záření. Jednou z dílčích oblastí našeho výzkumu je i měření a modelování kanálů v časové a kmitočtové doméně, které má za cíl vytvořit simulační nástroj popisující šíření signálů pro budoucí systémy 5G. Zkoumáme i modulační techniky v oblasti VLC a aplikace plně fotonických systémů pro přenos signálů přesného času využívajících technologie adaptivní optiky. Těmto aktivitám se věnuje dílčí výzkumná skupina zaměřená na analýzu a aplikace analogových a digitálních systémů. Ta se dále zabývá výzkumem a vývojem v oblasti aplikace moderních aktivních bloků a jejich počítačového modelování, nelineárními dynamickými systémy a teorií chaosu.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • KOLKA, Z.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V.; DOBESCH, A.; BARCÍK, P.; NOVÁK, M.: EPCOM FSO-ODU; Vnější jednotka fotonického bezvláknového spoje. Fyzicky je jednotka umístěna na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně FEKT, UREL Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2017/EPCOM_ODU_cz.pdf. (funkční vzorek)
  • PETRŽELA, J.; KALLER, O.; GÖTTHANS, T.: hyperbolic system; Chaotic oscillator based on new mathematical model of dynamical system with hyperbolic equilibrium. kancelář SD6.77 nebo laboratoř SC6.49. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/petrzela_oscillator_vzorek_cz.pdf. (funkční vzorek)
  • MARŠÁLEK, R.; PETRÁČEK, T.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; DUŠEK, M.; KRUPKA, M.; VOJTĚCH, J.; MORAVEC, J.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; PROKEŠ, A.: OPTIMEX I - ruční verze; Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - ruční verze. OZM Research s.r.o.. (funkční vzorek)
  • POVALAČ, A.; KUBÍČEK, M.; DŘÍNOVSKÝ, J.: skoda_dummy_gen3; Škoda Dummy Radio třetí generace. ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2017/Kubicek_Skoda_Dummy_gen3_cz.pdf. (funkční vzorek)

Hlavní výsledky výzkumu - publikace

  • GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. New class of chaotic systems with circular equilibrium. NONLINEAR DYNAMICS, 2015, vol. 2015, no. 04, p. 1-7. ISSN: 0924-090X.
  • ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Methods for Extended Tunability in Quadrature Oscillators Based on Enhanced Electronic Control of Time Constants. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2018, vol. 67, no. 6, p. 1495-1505. ISSN: 0018-9456.
  • PETRŽELA, J.; POLÁK, L. Minimal realizations of autonomous chaotic oscillators based on trans-immittance filters. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 17561-17577. ISSN: 2169-3536.
  • PETRŽELA, J. Multi-valued static memory with resonant tunneling diodes as natural source of chaos. NONLINEAR DYNAMICS, 2018, vol. 94, no. 3, p. 1867-1887. ISSN: 0924-090X.

Projekty/Průmyslové zakázky