Zkoumání LoRaWAN provozu: Hloubková analýza IoT síťové komunikace

V posledním desetiletí se LoRaWAN stalo jedním z nejpoužívanějších standardů pro nízkopříkonové rozsáhlé sítě (LPWAN). Článek pracovníků Ústavu radioelektroniky VUT ve spolupráci s kolegy z TU Wien analyzuje LoRaWAN provoz ve čtyřech evropských městech (Liege, Graz, Vídeň a Brno) a poskytuje prostřednictvím platformy Zenodo veřejně dostupná data a skripty. Zmiňuje vážné problémy v aktuálních LoRaWAN instalacích, zahrnující porušování základních bezpečnostních principů a regulace rádiového spektra. Dále bylo vylepšeno dekódování LoRaWAN provozu v nástroji Wireshark a navrženy alternativní metody pro zlepšení spolehlivosti komunikace a časové synchronizace. Získaná data a zjištění jsou cenná pro další výzkum a pro postupnou evoluci standardu LoRaWAN.

png